ISC

Sự kiện

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ️ -  Học bổng Thực tập dự án CNTT - AI DEVELOPER

ISC Quang Trung và đối tác triển khai Học bổng Thực tập dự án Công nghệ thông tin - AI Developer cho sinh viên đạt tiêu chí nhằm trang bị, phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Lập trình AI thông qua khóa đào tạo thực hành dự án thực tiễn và kết nối thực tập/việc làm tại các công ty công nghệ đối tác.

Talkshow: Thung lũng chết trong Startup Công nghệ

Talkshow dành cho những bạn có niềm đam mê về công nghệ, được chia sẻ từ Tiến sĩ Nguyễn Thành Huy và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy.

Liên hệ nhanh